Mattheüs 25:6

12 september 2021
6. En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet.

Openbaring 7:17

3 januari 2021
17. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen…