Mattheüs 25:6

12 september 2021
6. En te middernacht geschiedde een geroep: Zie, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet.

Openbaring 7:17

3 januari 2021
17. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen…

Genesis 49:18 en 33

3 januari 2021
18. Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE. 33. Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed, en hij gaf…

2 Korinthe 12:9a

30 augustus 2020
9a. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.