Openbaring 2:10b-11

5 januari 2020
10b. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 11. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint,…

Openbaring 2:3-5

5 januari 2020
3. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. 4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw…

Efeze 6:11

6 januari 2019
11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

Efeze 5:14

6 januari 2019
14. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Efeze 3:8

14 oktober 2018
8. Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,