13 september 2020

Exodus 4:24-26

Predikant:
Soort Dienst:

24. En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en zocht hem te doden.
25. Toen nam Zippóra een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp ze voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom.
26. En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen.