7 januari 2024

Genesis 45:3 – “Jozef maakt zich bekend”

Predikant:

Tekst: Genesis 45:3
3. En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden; want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht.

Thema: “Jozef maakt zich bekend"
1. Wat dat voor de broeders toen betekende
2. Wat dat voor mij/u/jou nu betekent
3. Wat dat voor Israëls toekomst betekent