3 januari 2021

Genesis 49:18 en 33

Predikant:

18. Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE.
33. Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed, en hij gaf den geest, en hij werd verzameld tot zijn volken.