11 juni 2023

Handelingen 4:12 – “Jezus Christus alleen”

Tekst: Handelingen 4:12
12. En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.

Thema: “Jezus Christus alleen”
1. Getuigen van Hem
2. Gelukkig in Hem
3. Gered door Hem