20 maart 2022

HC Zondag 22 vr. en antw. 57

Vraag 57

Wat troost geeft u de opstanding des vleses?

Antwoord:

Dat niet alleen mijn ziel
na dit leven van stonden aan
tot Christus, haar Hoofd,
zal opgenomen worden,
maar dat ook dit mijn vlees,
door de kracht van Christus opgewekt zijnde,
wederom met mijn ziel verenigd
en aan het heerlijk lichaam van Christus
gelijkvormig zal worden.