Johannes 21:5-6

18 april 2021
5. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. 6. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het…