19 augustus 2018

HC Zondag 35 vr. en antw. 97

Vraag 97

Mag men dan ganselijk geen beelden maken?

Antwoord 97

God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God, hun gebeeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen.