23 september 2018

HC Zondag 35 vr. en antw. 98

Vraag 98

Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?

Antwoord 98

Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn Christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns Woords wil onderwezen hebben.