28 oktober 2018

HC Zondag 37 vr. en antw. 101

Vraag 101

Maar mag men ook Godzaliglijk bij den naam Gods een eedzweren?

Antwoord 101

Ja, als het de Overheid van haar overdanen, of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil; want zulk eedzweren is in Gods Woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.