4 november 2018

HC Zondag 37 vr. en antw. 102

Vraag 102

Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen, een eed zweren?

Antwoord 102

Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen, dat Hij, als Die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe, indien ik valselijk zweer; welke eer aan geen schepsel toebehoort.