25 november 2018

HC Zondag 39 vr. en antw. 104

Vraag 104

Wat wil God in het vijfde gebod?

Antwoord 104

Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.