30 december 2018

HC Zondag 40 vr. en antw. 106

Vraag 106

Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken?

Antwoord 106

God, verbiedende den doodslag, leert ons, dat Hij den wortel des doodslags, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt.