3 maart 2019

HC Zondag 42 vr. en antw. 111

Vraag 111

Maar wat gebiedt u God in dit gebod?

Antwoord 111

Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele, als ik wilde, dat men met mij handelde; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen moge.