13 oktober 2019

HC Zondag 50

Vraag 125:

Welke is de vierde bede?

Antwoord:

'Geef ons heden ons dagelijks brood'.
Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.