9 februari 2020

HC Zondag 52 vr. 128

Vraag 128

Hoe besluit gij uw gebed?

Antwoord:

'Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid'.
Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij, als onze Koning, en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven, den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor, niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde.