2 december 2018

Het doopformulier – deel 22

... opdat zij dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om Uwentwil, getroost, verlaten, en ten laatsten dage voor den rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onzen Heere Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U en de Heiligen Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.