22 januari 2023

Jesaja 45:18 – “De schepping zegt dat God bestaat”

Predikant:

Jesaja 45:18. Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en Die haar gemaakt heeft; Hij heeft haar bevestigd, Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft haar geformeerd opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Thema: "De schepping zegt dat God bestaat"
1. Hij is de scheppende God
2. Hij de liefhebbende God
3. Hij is de enige God