16 april 2023

Johannes 20:17 – “Houd Mij niet vast, maar verkondig het Mijn broeders”

Thema: “Houd Mij niet vast, maar verkondig het Mijn broeders”
1. Maria vermaand door Jezus
2. Maria uitgezonden door Jezus

Tekst: Johannes 20:17
Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.