10 april 2023

Johannes 20:17-18 – “Het onderwijs van de opgestane Levensvorst aan Maria Magdalena”

Predikant:

Thema: "Het onderwijs van de opgestane Levensvorst aan Maria Magdalena"
1. Christus' verbiedend onderwijs
2. Christus' gebiedend onderwijs
3. Christus' zendend onderwijs

Tekst: Johannes 20:17-18
17. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
18. Maria Magdaléna ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.