28 januari 2024

Johannes 4:10 – “Als u wist Wie Jezus was…”

Predikant:

Tekst: Johannes 4:10
10. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de Gave Gods kendet, en wie Hij is Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zou u levend water gegeven hebben.

Thema: “Als u wist Wie Jezus was…”
1. De vraag van Jezus
2. De vraag aan Jezus
3. De gift van Jezus