25 december 2019

Lukas 2:15-16

Predikant:

15. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
16. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.