31 maart 2019

Lukas 22:28-30

Predikant:

28. En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen.
29. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft;
30. Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.