26 februari 2023

Lukas 22:3-6 – “De satan in Judas’ hart”

Predikant:

Thema: “De satan in Judas’ hart”
1. Hij komt naar binnen
2. Hij is binnen
3. Hij komt naar buiten

Tekst: Lukas 22:3-6
3. En de satan voer in Judas, die toegenaamd was Iskáriot, zijnde uit het getal der twaalve.
4. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen, hoe hij Hem hun zou overleveren.
5. En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden dat zij hem geld geven zouden.
6. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om Hem hun over te leveren zonder oproer.