1 januari 2023

Lukas 2:34-35 – “Jezus brengt ook moeite”

Predikant:

34. En Simeon zegende henlieden en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden
35. (En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan), opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

Thema: "Jezus brengt ook moeite"
1. Ergernis - en leven
2. Lijden - en vreugde
3. Ontdekking - en zekerheid