2 april 2021

Markus 15:37-39

Predikant:

37. En Jezus een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest.
38. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden.
39. En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon.