10 april 2020

Mattheüs 27:24-25

Predikant:

24. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veelmeer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig van het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien.
25. En al het volk antwoordende zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.