5 april 2020

NGB artikel 2

Artikel 2: Door welke middelen God door ons gekend wordt
Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste, door de schepping, onderhouding en regering van de
hele wereld: omdat deze voor onze ogen is als een schoon boek, waarin alle schepselen, grote en kleine,
net als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God geven te aanschouwen, namelijk, Zijn eeuwige
kracht en Goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20; welke dingen alle genoeg zijn
om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen.

Ten tweede, geeft Hij Zichzelf nog klaarder en volkomener aan ons te kennen door Zijn heilig en
Goddelijk Woord, te weten, zo veel als ons nodig is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der Zijnen.