10 mei 2020

NGB artikel 5

Artikel 5: Waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en gezag heeft
Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te regelen, daarop
te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is; en
dat niet zozeer, omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanig houdt; maar in het bijzonder, omdat de
Heilige Geest ons getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn; en omdat zij ook het bewijs
daarvan bij zichzelf hebben; aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd
zijn, geschieden.