12 juli 2020

Psalm 111:9b-10

Predikant:

9b. Zijn Naam is heilig en vreselijk.
10. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Allen die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.