7 maart 2021

Psalm 134

Predikant:

1. Een lied Hammaäloth.
Zie, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN; gij die allen nacht in het huis des HEEREN staat.
2. Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.
3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.