1 oktober 2023

Psalm 147:19-20 – “Wij zijn bevoorrecht!”

Predikant:

Tekst: Psalm 147:19-20
19. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten.
20. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah.

Thema: “Wij zijn bevoorrecht!”
1. Israëls verkiezing
2. Ons voorrecht
3. Jouw verantwoordelijkheid