6 september 2020

Richteren 21:15-16

Predikant:

15. Toen berouwde het den volke over Benjamin, omdat de HEERE een scheur gemaakt had in de stammen Israëls.
16. En de oudsten der vergadering zeiden: Wat zullen wij, belangende de vrouwen, doen aan degenen die overgebleven zijn? Want de vrouwen zijn uit Benjamin verdelgd.