2 juni 2019

Romeinen 5:6-8

6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.
7. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.
8. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.