14 februari 2024

Spreuken 30:8b-9 – “Voor hoeveel bidden wij?” (Biddag)

Predikant:

Tekst: Spreuken 30:8b-9
8b. armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood van het mij bescheiden deel,
9. Opdat ik zat zijnde, U dan niet verloochene en zegge: Wie is de HEERE? Of dat ik verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste.

Thema: "Voor hoeveel bidden wij?"
1. Geen armoede
2. Geen rijkdom
3. Wel genoeg