Liturgie zondag 24 september 2023

10:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 1 : 4
(voorzang)
Psalm 108 : 1
Psalm 119 : 15
Psalm 108 : 5, 6 en 7
Psalm 119 : 23
Psalm 99 : 7 en 8

Schriftlezing: 2 Koningen 3

Tekst: 2 Koningen 3:10-19

Thema: “Gods Woord in onze nood”
1. Elisa in het leger
2. Elisa voor de koning
3. Elisa aan het woord

Gespreksvragen
1. Kent u christenen die militair zijn? Wat vind u daarvan?
2. Kent u meer voorbeelden in de Bijbel van het effect van muziek? Wat voor plaats heeft het in uw eigen leven?
3. Elisa sprak Gods woord en zijn eigen woord. Dat geldt in feite voor iedere predikant ook. Hoe kun je onderscheiden?


17:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 105 : 5 (voorzang)
Psalm 40 : 8
Psalm 30 : 1
Psalm 31 : 2, 3 en 5
Psalm 27 : 7
Psalm 30: 2, 3 en 4

Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25

HC Zondag 1

Thema: “Wat is uw troost?”
1. Vraag het aan God
2. Zoek het in God
3. Leef met God

Gespreksvragen
1. Wat vindt u van de Heidelbergse Catechismus?
2. Veel mensen willen graag ‘zichzelf zijn’. Waarom is het juist een troost als dat niet meer zo is?
3. Noem enkele concrete onderdelen van het leven met God (‘Wat doe je dan?’)


U kunt de diensten volgen via
– YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMrUqrRB-7Xgm1ZMJbQJngQ/streams

– Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11184

Bijdrage collecte: https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte