Liturgie zondag 28 mei 2023 (1e Pinksterdag)

10:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 25 : 2 (voorzang)
Psalm 20 : 1
Psalm 51 : 4
Psalm 97 : 2, 3 en 7
Psalm 51 : 6
Psalm 45 : 4 en 8

Schriftlezingen: Mattheüs 3:11-17, Handelingen 1:4-8 en Handelingen 2:1-6

Tekst: Handelingen 1:5
5. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Thema: “De doop met de Heilige Geest”
1. Door Jezus ondergaan
2. Door Jezus voorzegd
3. Door Jezus gegeven

Gespreksvragen
1. Waarom was het belangrijk dat Jezus gedoopt werd met de Heilige Geest?
2. Waarvoor was het voorbeeld van de bergtoppen? Wat herken je daarvan bij andere profetieën in de Bijbel?
3. Wat betekent het als iemand gedoopt is met de Heilige Geest? Wat merk je dan?


17:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 143 : 10 (voorzang)
Psalm 118 : 12
Gezang 3 : 4
Psalm 119 : 3, 9 en 96
Psalm 136 : 1 en 23
Psalm 145 : 2

Schriftlezing: Handelingen 2:14-21 en 29-42

Tekst: Handelingen 2:37-38
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?
38. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Thema: “Het werk van de Heilige Geest”
1. voor de bekering
2. in de bekering
3. na de bekering

Gespreksvragen
1. Waarom kun je zeggen dat het het werk is van de Heilige Geest als je begint om God te zoeken?
2. Bekering – is dat Gods werk of ons werk? Hoe passen die twee bij elkaar?
3. Hoe zie je de gaven van de Heilige Geest terug bij de apostelen in het boek Handelingen? Verlangt u naar (meer) gaven van de Heilige Geest?


Liturgie maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag)

10:00 uur: ds. R.P. van Rooijen (Oosterwolde)
Psalm 119 : 3 (voorzang)

Psalm 36 : 3
Psalm 98 : 1, 2 en 3
Psalm 72 : 7
Psalm 133 : 1 en 3

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

Tekst: Handelingen 2:1
1. En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.

Thema: “Pinksteren”

1. De dag
2. De plaats
3. Het wonder


U kunt de diensten volgen via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMrUqrRB-7Xgm1ZMJbQJngQ/streams

Bijdrage collecte: https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte