Liturgie zondag 25 februari 2024

10:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 9 : 1 (voorzang)
Psalm 80 : 11

Psalm 38 : 17 en 18
Psalm 138 : 3 en 4
Psalm 119 : 88
Psalm 24 : 4 en 5

Schriftlezingen: Markus 14:26-31 en 1 Petrus 5:5-11

Tekst: Markus 14:29-31

Thema: “Tot alles in staat”
1. Ergernis
2. Verloochening
3. Hoogmoed

Gespreksvragen


17:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 64 : 10 (voorzang)
Psalm 89 : 9
Psalm 97 : 1
Psalm 45 : 1, 3 en 4
Psalm 95 : 1 en 4
Psalm 97 : 7

Schriftlezingen: Lukas 3:21-22 en Lukas 4:14-21

Tekst: HC Zondag 12

Thema: “De grote Ambtsdrager”
1. Hij is gezalfd
2. Hij is Profeet
3. Hij is Priester
4. Hij is Koning

Gespreksvragen


U kunt de diensten volgen via
– YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMrUqrRB-7Xgm1ZMJbQJngQ/streams

– Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11184

Bijdrage collecte: https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte