Liturgie zondag 16 juni 2024

10:00 uur: ds. H. Polinder
Psalm 146 : 4 (voorzang)
Psalm 90 : 8
Psalm 19 : 5
Psalm 17 : 3, 7 en 8
Psalm 25 : 5
Psalm 73 : 14

Schriftlezing: Genesis 25:27-34 en Hebreeën 12:12-17

Tekst: Genesis 25:27-34

Thema: “De deal over het eerstgeboorterecht”
1. De bemachtiging door Jakob
2. De verachting van Ezau


17:00 uur: ds. M. van Reenen
Psalm 16 : 6 (voorzang)
Psalm 84 : 1
Psalm 30 : 3
Psalm 31 : 1, 15 en 17
Psalm 57 : 2 en 7
Psalm 31 : 18 en 19

Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-23

Tekst: HC Zondag 17

Thema: “Het nut van de opstanding”
1. In het verleden
2. In het heden
3. In de toekomst

Gespreksvragen
1. Wat zou er gebeurd zijn als de Heere Jezus wel aan het kruis volkomen betaald had maar daarna niet zou zijn opgestaan?
2. Wat houdt het in om te leven uit ‘de opstandingskracht’ van Christus?
3. Ben je de afgelopen tijd wel eens op een begraafplaats geweest? Wat ging daar door je heen? Dacht je ook aan de opstanding?


U kunt de diensten volgen via
– YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMrUqrRB-7Xgm1ZMJbQJngQ/streams

– Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11184

Bijdrage collecte: https://www.hhgmoria.nl/live-stream/#collecte