Psalm 84:1-3

31 juli 2022
1. Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach. 2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! 3. Mijn ziel is begerig en…