Richteren 2:1-5

14 november 2021
1. En een Engel des HEEREN kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim, en Hij zeide: Ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat Ik uw…

1 Samuël 3:19

12 september 2021
19. Samuël nu werd groot; en de HEERE was met hem en liet niet één van al Zijn woorden op de aarde vallen.

Handelingen 13:38-52

22 augustus 2021
38. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39. En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de…