1 Samuël 1:1-20

30 januari 2022
1. Er was een man van Ramatháïm Zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeróham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den…

Handelingen 2:1 en 4

23 mei 2021
1. En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met…