23 mei 2021

Handelingen 2:1 en 4

Predikant:

1. En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.