Amos 3:8

17 september 2023
Tekst: Amos 3:8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?
11b. nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 12. Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik…