11b. nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 12. Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik…