Filippenzen 3:10-11

24 april 2022
10. Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, 11. Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.

Filippenzen 1:29

20 februari 2022
29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

Filippenzen 4:6-7

9 februari 2022
6. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. 7. En de vrede Gods, die alle verstand…