Jeremia 30:21

27 december 2020
21. En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken; want…

Jeremia 14:22

13 februari 2019
22. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God? Daarom zullen wij op U…

Jeremia 48:31a, 32a en 36

26 augustus 2018
31a. Daarom zal Ik over Moab huilen 32a. Boven het geween van Jaezer zal Ik u bewenen 36. Daarom zal Mijn hart over Moab getier maken als de fluiten; ook…

Jeremia 17:5-8

22 juli 2018
5. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 6. Want hij…

Jeremia 14:20-22

22 juli 2018
20. HEERE! wij kennen onze goddeloosheid, en onzer vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen U gezondigd. 21. Versmaad ons niet, om Uws Naams wil; werp den troon Uwer heerlijkheid niet…