Prediker 9:13-18

13 februari 2019
13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij; 14. Er was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin; en een groot…