13 februari 2019

Prediker 9:13-18

Predikant:

13. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij;
14. Er was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin; en een groot koning kwam tegen haar, en hij omsingelde ze, en hij bouwde grote vastigheden tegen haar.
15. En men vond daar een armen wijzen man in, die de stad verloste door zijn wijsheid; maar geen mens gedacht denzelven armen man.
16. Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht, en zijn woorden niet waren gehoord geweest.
17. De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep desgenen, die over de zotten heerst.
18. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds.