30 juli 2023

2 Korinthe 5:10-11 – “Een dagvaarding uit de hemel door Paulus gebracht”

Predikant:

Tekst: 2 Korinthe 5:10-11
10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
11. Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn.

Thema: "Een dagvaarding uit de hemel door Paulus gebracht"
1. De rechterstoel van Christus
2. Het doel ervan
3. Een middel tot geloof