30 juli 2023

2 Korinthe 5:20-21 – “Een liefdevolle bede van God door Zijn gezanten tot verzoening”2 Korinthe 5:20-21 –

Predikant:

Tekst: 2 Korinthe 5:20-21
20. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.
21. Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Thema: "Een liefdevolle bede van God door Zijn gezanten tot verzoening"
1. Een noodzakelijke belijdenis
2. Een opmerkelijke bede
3. De reden van deze bede