23 juli 2023

Markus 9:24-25 – “De genezing van de maanzieke knaap”

Predikant:

Tekst: Markus 9:24-25
24. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.
25. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot hem: Gij stomme en dove geest, Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem.

Thema: “De genezing van de maanzieke knaap”
1. De geloofsmoeilijkheid
2. Belijdenis van ongeloof
3. Genezing door het geloof