6 augustus 2023

Psalm 32:9 – “De waarschuwing van paard en muilezel”

Predikant:

Tekst: Psalm 32:9
9. Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.

Thema: "De waarschuwing van paard en muilezel"
1. Laat
2. Te laat
3. Op tijd