10 februari 2021

2 Kronieken 7:13-15 (Biddag)

Predikant:

13. Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhanen gebiede het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende,
14. En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.
15. Nu zullen Mijn ogen open zijn en Mijn oren opmerkende, op het gebed dezer plaats.